Exposant

Stichting Natuurlijk Welzijn (stand 193)

Kortingscode entreekaart

snw

Stichting Natuurlijk Welzijn

De stichting is in 1976 opgericht en stelt zich ten doel voorlichting te geven over CAM (Complementary and Alternative Medicine), dus de complementaire én alternatieve gezondheidszorg, terwijl er tevens naar wordt gestreefd de samenwerking tussen de reguliere en de CAM-zorg te bevorderen.

Elke twee maanden verschijnt het tijdschrift “DE NATUUR UW ARTS”, waarin actuele informatie overzichtelijk en op een prettig leesbare wijze wordt gepresenteerd. Naast complementaire zaken wordt daarin veelvuldig aandacht geschonken aan goede voeding en gezonde leefstijl, wat belangrijke factoren zijn voor een lang en lichamelijk prettig leven.

lees meer