Exposant

Van Dixhoorn Vereniging Adem- en Ontspannings-therapeuten (stand 45)

Kortingscode entreekaart

dix

Het Centrum voor Adem- en Ontspanningstherapie (AOT)

te Amersfoort verzorgt de driejarige opleiding, de nascholing en initieert ook wetenschappelijk onderzoek. Sinds 1999 wordt de opleiding afgesloten met een certificaat. Nadere informatie: www.methodevandixhoorn.com.

In 2002 is de Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS)

opgericht, met als doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige toepassing van adem- en ontspanningstherapie, in het bijzonder de Methode Van Dixhoorn. Gecertificeerde AOT’ers kunnen zich aansluiten bij de stichting, die kwaliteitseisen opstelt en controleert, een register bijhoudt, een jaarlijks symposium organiseert, een jaarrapport publiceert en deze website onderhoudt.

In 2006 is de Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie (VDV)

opgericht als beroepsvereniging, die de belangen van de AOT’ers behartigt, contacten onderling bevordert, thema bijeenkomsten houdt en het contact met de zorgverzekeraars onderhoudt. Lidmaatschap staat open voor gecertificeerde AOT’ers en aspirant lidmaatschap voor degenen die het eerste jaar van de opleiding met succes hebben afgerond. Inmiddels vergoeden al diverse zorgverzekeraars een behandeling met AOT.  Nadere informatie: www.vandixhoornvereniging.nl.

De methode

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Tezamen genomen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden.

lees meer