Exposant

Feldenkrais Methode (stand 51)

kortingcode entreekaart

felden

De Feldenkrais Methode is een uiterst respectvolle, niet normatieve en intelligente manier om met bewegen en functioneren om te gaan. Het bewustwordingsproces dat deze methode genereert leert het centrale zenuwstelsel om oude en niet gewenste bewegingspatronen om te buigen naar nieuwe en gewenste manieren van bewegen. De uitwerking van dit bewustwordingsproces op ons brein is omvangrijker dan we kunnen vermoeden. Bewegen volgens de methode Feldenkrais is werken met je vermogen om bewegingen te coördineren. Lees meer 

“Movement is life. Life is a process. Improve the quality of the process and you improve the quality of life itself.” -Moshe Feldenkrais