Exposant

Change the energy, change everything.

Deze brief is bedoeld als een moment van bezinning en ook een oproep. Ontvangen van een zeer gewaardeerd exposant. Mooie woorden!

25 jaar werken met mensen vanuit een holistische visie heeft mij geleerd om te begrijpen dat er zich niets afspeelt buiten onszelf. Een bekend gezegde daarover is: There is no out there out there. Diegene die bij mij Reiki 2 hebben gedaan weten precies waar ik het over heb.
Als je echt iets groots wil veranderen in de wereld betekent dat nog steeds dat het begint in jezelf, in het heel klein.

De aarde laat het ons zien

Ik heb ook geleerd dat het lichaam en de geest zichzelf altijd tegelijkertijd tot uitdrukking brengen, dus wat er gebeurt in de geest, gebeurt in het lichaam en andersom. Zoals wij met onszelf omgaan, gaan we om met de aarde en de aarde laat het ons voortdurend zien.
Maar zoals wij niet meer gewend zijn om de signalen van ons lichaam te herkennen en in een voortdurend wantrouwen op pijn al onze symptomen onderdrukken, vragen we lichamelijk om excessen om tot inkeer te komen. Het is dus alleen maar wachten op de excessen van onze moeder aarde om ons daarbij te helpen. Voor zover we er nog omheen konden in de afgelopen decennia, kunnen we het nu echt niet meer. Over de hele aarde is een nieuw bewustzijn gevraagd.

Ga de verbinding aan

Het bewustzijn om te vechten tegen van alles is oud, vechten tegen ziekten, virussen en misstanden in de maatschappij; we zijn eigenlijk alleen nog maar aan het vechten. In het nieuwe paradigma gaan we niet meer kijken waar we ons tegen moeten keren, maar we gaan de verbinding aan met datgene wat we als onwenselijk ervaren, zodat we kunnen begrijpen wat het ons te vertellen heeft. Alleen zo kunnen we het lijden veranderen in een bewustzijn dat alles met alles verbonden is en kan de vreugde permanent terugkeren over onze eigen plek in dat alles.

Het effect van een bepaald ongemak

En dit is meteen ook de oproep. Als je jezelf hoort klagen over het corona virus of wat dan ook hoort verfoeien, keer dan terug in het bewustzijn dat deze situatie er alleen maar is om ons als mensheid iets duidelijk te maken. Datgene wat het effect is van een bepaald ongemak, hangt vaak samen met de oorzaak ervan en geeft daarmee ook aan hoe we het kunnen oplossen.
Ook in het geval van het Coronavirus wordt het ons heel duidelijk voorgeschoteld. Het virus grijpt aan op je luchtwegen en als deze verzwakt zijn kun je er heel veel last van hebben. Hoe komt het dat bij zoveel mensen de luchtwegen zo verzwakt zijn dat ze dit virus niet zelfstandig de baas kunnen vanuit hun eigen immuunsysteem?

Angst voeden versus leefstijl veranderen

In de afgelopen dagen zijn er meldingen uit alle delen van de wereld wat er gebeurt nu de mensen minder reizen: de luchtkwaliteit verbetert aanzienlijk.

Er zijn geen harde bewijzen aan te voeren dat het ons enorm gaat helpen als de luchtkwaliteit in de hele wereld verbetert. Dat de algehele immuniteit van mensen enorm omhoog gaat kunnen we niet keihard maken. We kunnen misschien wel invoelen dat dat zo is en voor degene die nu te maken hebben met benauwdheid misschien nog meer.
Evenmin kunnen we met harde bewijzen komen dat de maatregelen die nu getroffen worden wereldwijd er voor zorgen dat het virus eerder de wereld uit is, dan zonder. Wel kunnen we invoelen dat het een groot effect heeft op onze angstgevoelens als we dreigen opgesloten en geïsoleerd te raken, en zelfs onder het motto van veiligheid, vergroot dit onze angst.

Vertrouw

Dus de oproep is ook om dichtbij jezelf te blijven en voortdurend opmerkzaam te zijn op je eigen weerstand en wat jouw lichaam nodig heeft om weerbaar te blijven. En om te vertrouwen op jezelf en je eigen geneeskracht. Als je dit verleerd bent zoek dan iemand op die je hierin advies kan geven vanuit een holistisch perspectief.

Breng licht naar de aarde

En dan nog een heel concrete collectieve oproep:
Elke maandag, woensdag en vrijdag tot minimaal 6 april tussen 20.00 en 20.15 gaan zitten om te mediteren over of reiki te sturen naar de aarde en al haar bewoners. Als je geen enkele ervaring hebt met meditatie of reiki, kan je gewoon stil zitten met een kaarsje aan. Steek dit kaarsje aan met de intentie om licht te brengen naar de aarde en de mensen, en ga dan zitten om dit in gedachten te doen. Gebruik je eigen fantasie over hoe jij het beste licht kunt brengen naar de aarde en welke mensen jou daarmee helpen. Maak in je gedachten grote kringen van mensen die allemaal met jou samenwerken om de aarde te helen. Vraag om inspiratie hoe jij jouw steentje nog meer kunt bijdragen, ook buiten de momenten van meditatie om.

Vanaf volgende week ga ik live op Instagram om een geleide meditatie te verzorgen op de genoemde tijdstippen, zodat iedereen die dat wil, ook iets heeft om zich collectief aan vast te houden.
In binnen – en buitenland zijn mensen al op de hoogte van dit initiatief en voel je vooral vrij om dit te delen naar iedereen die hieraan mee wil doen.

Change the energy, change everything.

HUG,
Toña