Exposant

Beroepsorganisatie BATC (stand 111)

Kortingscode entreekaart

batc

Beroepsorganisatie voor de natuurgerichte Therapeut

Zet zich in om eenheid te creëren en de kwaliteit te verhogen binnen de natuurgerichte zorg. In korte tijd bundelde BATC de krachten van tientallen natuurgeneeskundig therapeuten en ging hiermee strijden voor de belangen van zowel de therapeuten als de consumenten.

BATC heeft inmiddels een bolwerk kunnen vormen van meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg. BATC Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten leveren dagelijks hun unieke bijdrage door een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg te bieden aan hun cliënten. Deze hoogwaardige kwaliteit van zorg kunnen wij garanderen doordat BATC therapeuten breed geschoold zijn, minimaal vijf verschillende werkvormen hanteren en volledig werken volgens de vijf natuurgerichte principes.

Hun visie

Wij willen samen met onze paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een bolwerk vormen van hoogwaardig kwalitatieve therapeuten, om in Nederland binnen enkele jaren te bewerkstelligen dat er een betere balans komt tussen de reguliere en natuurgerichte gezondheidszorg. In het belang van therapeut, consument en zorgverzekeraar streven wij naar een betaalbare natuurgerichte gezondheidszorg van hoge kwaliteit.

Hun missie

Wij streven ernaar de vijf natuurgerichte principes via paramedisch natuurgeneeskundig therapeuten een duidelijke, kwalitatieve plaats te geven bij consumenten, overheid en zorgverzekeraars. Wij zien hierbij het holistische uitgangspunt en de authenticiteit van onze therapeuten als belangrijke voorwaarden om tot de hoogst haalbare kwaliteit te komen.  Wij hebben als doel de herkenbaarheid, effectiviteit en professionaliteit te vergroten in de natuurgerichte zorg, door de kwaliteit van de therapeuten te bewaken en hun belangen te behartigen.

lees meer