Aanvraag workshop formulier

  Om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en de deelnemers een zo goed
  mogelijk beeld/inzicht te geven van wat zij kunnen verwachten, vragen wij u
  onderstaande vragen zo duidelijk en volledig mogelijk in te vullen. Alleen
  volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

  Ondergenoemde firma verzorgt een workshop/lezing aan de Massage- Complementairbeurs
  en is bekend met de voorwaarden. (* verplicht in te vullen)'

  * Naam Workshop/ lezing (Zorg voor een pakkende titel) *

  Uw uitleg workshop lezing wordt letterlijk overgenomen. Zorg voor een boeiende uitleg
  en kom met iets vernieuwends. De bezoeker selecteert immers op de informatie die u
  geeft. Is er nagenoeg geen interesse dan kan uw workshop/lezing komen te vervallen.
  Heeft u voorgaande jaren al een lezing of workshop gegeven, zet dan in het kader
  'tekst bekend', nadien kunt u deze tekst eenvoudig aanpassen.

  Vertel in de uitleg welke onderwerp(en) u gaat behandelen? Met welk doel u deze
  lezing/ workshop geeft? Over welke stof en of materie gaat u het hebben?

  In uw uitleg zien wij graag een tijdsindeling van de 50 minuten durende workshop.
  Bijv. 5 min. voorstellen en doel van de bijeenkomst formuleren/ 10 min. uitleg theoretisch
  concept (beknopt)/ 12 min. praktijkopdracht a/ 5 min. centraal nabespreken/ 12 min.
  praktijkopdracht b/ 5 min. nabespreken afronden.

  Voor een lezing; 5 min voorstellen en doel van de bijeenkomst formuleren/ 35 min.
  inhoudelijke lezing over de stof/ 10 min. nabespreken en afronden.

  Graag uw tijdsindeling:


  Bedrijfsnaam*

  Website*

  Contactpersoon*

  E-mail contactpersoon*

  Stand nummer* (indien bekend) of gastspreker


  Naam docent*

  Mobiel nr docent*

  E-mail adres docent*


  Als docent of opleiding ben ik aangesloten bij de volgende vak/branchevereniging:

  * Welke onderwijsvorm:

  * LET OP het geven van een workshop is gratis mits:
  Cursisten betalen €15,- (per 50 min.) voor deze workshop/lezing, Sooner betaalt de zaal. Bij te weinig animo, ca. 2 weken voor aanvang van de beurs, kan Sooner de workshop/lezing annuleren.Uw workshop/lezing wordt gratis bijgewoond, u betaalt €175,- per 50 minuten voor de zaal. De workshop lezing gaat altijd door bij 1 of 100 geïnteresseerden.

  Ik heb nodig, indien echt noodzakelijk:
  Hoeveel cursisten delen een massagetafel

  Massage demotafel nodig

  Beamer met scherm (u dient zelf te zorgen voor een laptop en aansluiting naar de beamer)

  Flipover

  Hoeveel personen kunt u in uw workshop hebben.

  Stoelen/ tafels zijn aanwezig.

  Opmerking.

  Op welke dag(en) wilt u uw workshop/ lezing geven*
  A stand/ tafel: 1 workshop op één van beide dagen
  B stand: 1 workshop/ lezing per dag
  Groter: 2 workshops/ lezingen per dag

  Tijdsduur van de workshop/lezing 50 min.

  Geef een korte beschrijving van de biografie/CV van de docent met als bijlage een foto van de docent.

  Upload hier de foto van de docent, wij gebruiken de foto en CV ter info voor de deelnemende cursist. Graag alleen pas-, portretfoto's.
  (Let op max 5 Mb)

  Geeft u een powerpoint presentatie, dan kunt u nadien uw deelnemers mailen als extra service!

  Let op: U kunt dit formulier gebruiken voor 1 soort workshop/lezing. Wilt u verschillende
  workshops/ lezingen geven, dan dient u een nieuw formulier in te vullen. De grootte van
  de stand bepaald hoeveel workshops/ lezingen er gegeven mogen worden.

  * Bovengenoemde verklaart een workshop/lezing te verzorgen
  en wenst gebruik te maken gedurende één / twee dagen van beursruimte en verklaart tevens bekend te zijn en akkoord te gaan met de reglementen en voorwaarden voor deelname* (zie exposantenmenu/lezing workshop geven).

  Als datum van ondertekening geldt de datum van binnenkomst bij Sooner. U krijgt automatisch
  een bevestiging van uw aanvraag, mocht u deze niet binnen krijgen controleert u dan a.u.b
  uw spam box.